Trelleborg förvärvar kvarvarande aktier i indisk tätningsverksamhet 

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om
att förvärva en kvarvarande privatägd minoritetsandel (20 procent) i Trelleborg
Sealing Solutions India, och är därmed nu helägare av bolaget. Förvärvet är en
del av Trelleborgs pågående och framtida satsning i Asien, där Indien utgör en
av nyckelmarknaderna. 

Trelleborg har innehaft en majoritetsandel i bolaget sedan förvärvet av Polymer
Sealing Solutions 2003. Trelleborg Sealing Solutions India är beläget i
Bangalore, har cirka 120 anställda och en omsättning på cirka 80 MSEK. Enheten
består av dels ett marknadsbolag, dels en produktionsenhet som tillverkar
tätningar såväl för den indiska marknaden och övriga Asien som för Europa. 

- Detta är ett naturligt och viktigt steg i vår fortsatta tillväxt i Indien. Som
helägare underlättas vår fortsatta överföring av affärer och teknologi till
denna växande marknad, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg
Sealing Solutions. 

Förvärvet har obetydlig effekt på Trelleborgkoncernens resultat och ställning.


För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s kommunikationsavdelning,
0410-670 00 eller 
IR-chef Conny Torstensson, 0410-670 70, alt. 0734-087 070.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på
avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar
högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella
miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2007 cirka 31 miljarder kronor och har
cirka 25 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden:
Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing
Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit
noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX NordicList, large cap.      
                    www.trelleborg.com