KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.03.2008 KLO 15.30 1(3)

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2007
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa 1,60
euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Yhtiökokoukseen osallistui 1 043 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle
yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2007 tilinpäätöksen, joka
sisältää konsernitilinpäätöksen.

Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa Kesko
Oyj:n osakkeille osinkoa 1,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 156
428 592,00 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3.4.2008 ja
osingon maksupäivä on 10.4.2008.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä
3.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään
Kesko Oyj:n osakasluetteloon. Rekisteröinnin käytäntö vaatii kolme
pankkipäivää, joten osingon saajana on yhtiökokouspäivän 31.3.2008
päättyessä osakkeen omistava henkilö. Yhtiökokouspäivänä tehdyissä
pörssikaupoissa osingon saa siis osakkeiden ostaja.

Hallituksen voitonjakoehdotuksen mukaisesti hallituksen käyttöön
varattiin lisäksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina
jaettavaksi 300 000,00 euroa. Omaan pääomaan jätettiin 774 523
860,88 euroa.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2007.

Hallitus
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan
seitsemässä (7) jäsenessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2006 valittuun hallitukseen
kuuluvat talousneuvos, kauppias Pentti Kalliala, vuorineuvos Ilpo
Kokkila, varatoimitusjohtaja Maarit Näkyvä, vuorineuvos Seppo
Paatelainen, vuorineuvos Keijo Suila, kauppias Jukka Säilä ja
kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäki. Hallituksen
jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme (3) vuotta
siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen
päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen (2009) päättyessä.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan.
Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten palkkiot ovat
seuraavat:

Kuukausipalkkiot:

                 palkkio/kk,
                    euroa
hallituksen puheenjohtaja        5 000
hallituksen varapuheenjohtaja      3 500
hallituksen jäsen            2 500

Kokouspalkkiot:

               palkkio/kokous,
                    euroa
palkkio hallituksen            500
kokouksesta
palkkio valiokuntien           500
kokouksesta
valiokunnan puheenjohtajan       1 000
palkkio valiokunnan
kokouksesta, jos hän ei ole
myös hallituksen
puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja

Lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten päiväraha
maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön
mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n Yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio ja korvaus laskun mukaan.

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2003
optio-ohjelman tunnuksella 2003D, 2003E ja 2003F merkityillä optio-
oikeuksilla ja vuoden 2007 optio-ohjelman tunnuksella 2007A
merkityillä optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden
merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaisesti.

Osingonjaon täsmäytyspäivästä 3.4.2008 lukien mainituilla optio-
oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat
seuraavat:

Optio-   ISIN-koodi  B-osakkeen Merkintäaika   Kaupankäyntitun
oikeus         merkintähin         nus
            ta
2003D   FI000960931 EUR 2,00  1.4.2005-    KESBVEW103
      7            30.4.2008
2003E   FI000960932 EUR 8,99  1.4.2006-    KESBVEW203
      5            30.4.2009
2003F   FI000960933 EUR 14,88  1.4.2007-    KESBVEW303
      3            30.4.2010
2007A   FI000963720 EUR 44,22  1.4.2010-    KESBVEW107
      1            30.4.2012


Hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 5.2.2008
pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 25.2.2008 myös
pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma, puhelin
01053 22113.

Kesko OyjHarri Utoslahti
viestintäpäällikkö


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet