Vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion i dag bjöds ut ca 600.000
svarta scanblack- och mörkbruna mahogany-minkskinn. Så gott som 100 procent av
skinnen såldes och prisnivån steg jämfört med de internationella noteringarna i
februari-mars. 
Det var anmärkningsvärd prisskillnad de olika kvaliteterna emellan, till fördel
för skinn med korta, silkiga täckhår och god bottenull. 

Utbudet av mahogany-skinn var det första för bolagets räkenskapsperiod som
inleddes den 1.9.2007 och avslutas den 31.8.2008. Scanblack-skinn däremot bjöds
ut redan ut vid decemberauktionen, och priset steg nu med 15 procent jämfört
med prisnivån då. Medelpriset på scanblack-minkskinnen var 45,50 euro
(hanskinn) och 25,21 euro (honskinn) och på mahogany-skinnen 39,20 euro
(hanskinn) respektive 22,22 euro (honskinn). 
Dagens största köpare kom från Grekland, Ryssland, Hongkong/Kina , Korea och
Italien. 

I dag såldes även mindre mängder olika cross-mutationsminkskinn vars prisnivå
låg i linje med tidigare internationella noteringar samt ett utbud på drygt
200.000 ryska minkskinn. 

Auktionen fortsätter och avslutas i morgon med försäljning av en dryg miljon
bruna scanbrown- och scanglow-minkskinn. 

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 512
0322 


Turkistuottajat Oyj, som grundats 70 år sedan, är det enda offentligt noterade
pälsauktionsbolaget i världen. Förutom förmedling av pälsskinn erbjuder
Turkistuottajat Oyj sina kunder skräddarsydda tjänster. Våra kunder består av å
ena sidan pälsfarmare och andra skinnleverantörer och å andra sidan
internationella skinnköpare, förmedlare samt mode- och textilföretag. Våra
huvudmarknadsområden är Europa, Ryssland och Fjärran Östern. Den finländska
pälsdjursnäringen respekterar djurens välmående och bidrar för sin del till att
bibehålla landsbygden livskraftig. 

www.ffs.fi