AS "Rīgas starptautiskā autoosta" 17.04.2008 kārtējās akcionāru sapulces darba
kārtība un lēmuma projekti (sk. pielikumus).