Anders Årling ny VD för Skanska Infrastructure Development

Anders Årling har utsetts till ny VD för Skanska Infrastructure Development
(Skanska ID). Anders Årling ersätter Thomas Alm, vice VD Skanska AB, som varit
tillförordnad VD sedan förra året. Anders Årling tillträder omgående. 

Anders Årling anställdes i Skanska för tio år sedan som vice VD i Skanska
Financial Services. Sedan 2002 har han varit VD för Skanska Financial Services
som han utvecklat till en finansiell servicefunktion som stödjer bolagets
verksamheter och medverkar till många affärer för enheterna på de olika
hemmamarknaderna. Anders Årling är ekonom från Stockholms Universitet och var
närmast före Skanska anställd i Securum. 

- Vår strategiska inriktning på OPS/PPP, offentlig privat samverkan, ligger
fast. Vi är övertygande om att OPS/PPP erbjuder goda framtida
expansionsmöjligheter. Anders Årlings goda ledaregenskaper och djupa kännedom om
Skanska i kombination med hans dokumenterade förmåga att skapa finansiella
lösningar gör honom mycket väl lämpad att leda och utveckla Skanska ID under
kommande år, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef. 

Skanska Infrastructure Development är inriktat på verksamhet inom offentlig
privat samverkan, det vill säga privatfinansierad infrastruktur. I
OPS/PPP-projekt har Skanska helhetsansvaret för hela utvecklingskedjan från
design och finansiering till byggande, drift och underhåll. Projektportföljen
omfattade vid årsskiftet totalt 15 projekt i Europa och Latinamerika med ett
uppskattat marknadsvärde av 9,4 miljarder kronor, en ökning med 3,1 miljarder
jämfört med 2006. För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99


Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat
samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i
Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder
kronor.