Specialforeningen Dexia Invest har den 8. april 2008 afholdt ordinær
generalforsamling. Forløbet af generalforsamlingen fremgår af vedhæftede
meddelelse.