Følgende primærinnsidere i StaoilHydro har i dag 15. april 2008 kjøpt aksjer i selskapet til en kurs på 168,10 NOK pr aksje.
 
Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning framgår av tabellen nedenfor.
Handelen er gjort med DnBNOR som megler.