Finansmannen och entreprenören Patrik Gransäter är vald till ordförande i
styrelsen för Seamless Distribution AB (publ). Patrik Gransäter har varit stor
aktieägare i Seamless ända sedan starten år 2000 och var med om introduktionen
på OMX/First North 2006. 

”Det finns en enorm potential i företaget, både att ta marknadsandelar på
kontantkortsmarknaden men framförallt med det nya plånboken-i-mobilen
systemet.” säger Patrik Gransäter och fortsätter ”Min filosofi är att befinna
sig där det händer och just nu händer det i Asien och Afrika där systemet för
att betala via mobil har enorma möjligheter. I länder där nivån på finansiell
infrastruktur är låg, där vanliga betalningar tar tid och energi att genomföra,
kan Seamless system bidra till att ekonomisk utveckling kan börja gro.” 

Patrik Gransäter var med och startade investmentbanken Hagströmer Qviberg AB,
han startade och drev private bank tillsammans med Öhman-gruppen, han är
styrelseledamot i VKG AB och STRICT corporate finance AB samt äger nystartade
DNA-Guide AB. 

För mer information se bifogad PDF