SELSKABSMEDDELELSE


Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med
A.P. Møller - Mærsk A/S aktier. 

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal A.P. Møller - Mærsk A/S
indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes
transaktioner med A.P. Møller - Mærsk A/S aktier: 


Navn:		A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
		Formaal ("Almenfonden")

Årsag:	Nærtstående, jfr. Værdipapirhandelslovens § 28 a, stk. 4, nr. 4 a)

Udsteder:		A.P. Møller - Mærsk A/S

Fondskode:		DK 0010244508

Betegnelse:		A.P. Møller - Mærsk B

Transaktion:		Køb

Handelsdato:       14. april 2008 

Marked:		Københavns Fondsbørs

Antal:		      988 stk.

Kursværdi:		DKK 50.047.920,52

***

Kontaktperson:	Lars-Erik Brenøe, tlf. 33 63 36 07.København, den 15. april 2008


A.P. Møller - Mærsk A/S


Side 1 af 1