Följande information är baserad på ett pressmeddelande från MTG AB (MTG) publicerat den 16 april 2008, och kan komma att ändras.

Styrelsen för MTG föreslår att man vid årsstämman den 14 Maj 2008 beslutar om en extrautdelning på 10 kr. Förutsatt att årsstämman godkänner den föreslagna extrautdelningen kommer OMX Derivatives Markets att justera utestående options- och terminskontrakt i MTG.

Vänligen se bifogad fil för ytterligare information.