Selskabsmeddelelse til Finanstilsynet nr. 17-2008, 17. april 2008

FLSmidth Minerals har indgået en 5-årig kontrakt til en værdi af DKK
215 mio. kr. (USD 45m) med Minera Peñasquito på de samlede
vedligeholdelsesydelser for et helt nyt 130.000 tons per dag bly-zink
sulfidkoncentreringsanlæg, som ligger i staten Zacatecas, Mexico.
Kontrakten indebærer også, at FLSmidth vil være ansvarlig for
idriftsætning, opstart og udvidelse af mineralbehandlingsanlægget.

For at udføre disse serviceydelser, vil FLSmidth stille højt
kvalificerede vedligeholdelses-specialister til rådighed for at
sikre, at den erfaring og teknologi som FLSmidth har erhvervet og
udviklet i årenes løb i forbindelse med andre
vedligeholdelseskontrakter, især hos Minera Los Pelambres og
Collahuasi i Chile, bliver nyttiggjort på det nye anlæg.

Første gruppe af teknikere vil påbegynde deres arbejde i april 2008,
efterfulgt af en større gruppe kollegaer i september 2008, der skal
udføre første fase af bly-zink koncentreringsanlægget. Ved den anden
fase af koncentreringsliniens forventede idriftsættelse i 2010 vil
den fulde medarbejderstyrke være på op til 150 personer.

Minera Peñasquito, som ejes af Gold Corp, et canadisk mineselskab,
vil, når anlægget er i fuld drift i 2010, være operatør af verdens
største bly-zink koncentreringsanlæg.

FLSmidth Minerals har leveret selve procesanlægget, der udover to SAG
møllerier og to kuglemøllerier omfatter verdens største komplette
flotationsanlæg samt alt udstyr til grovgodsbehandling og
koncentratafvanding. For yderligere oplysninger om udstyret se
meddelelse Nr. 29 - 2007."FLSmidth er valgt som leverandør af disse serviceydelser på baggrund
af de mangeårige driftserfaringer, vi har opnået i Chile, samtidig
med at vi har konstrueret og leveret alt det væsentlige procesudstyr
til anlægget. Dette viser endnu engang styrken ved vores One Source -
One Partner forretningskoncept," udtaler adm. koncerndirektør Jørgen
Huno Rasmussen.

     -------------------------------------

Henvendelser om denne meddelelse kan rettes til adm. koncernchef
Jørgen Huno Rasmussen, FLSmidth & Co. A/S på tlf. 36 18 18 00.

For yderligere oplysninger om FLSmidth henvises til www.flsmidth.com.

Med venlig hilsen
Pernille Friis Andersen
Corporate Communications & Investor Relations