Skanska bygger motorväg i Tjeckien för 1 miljard kronor, CZK 3 miljarder

Skanska har fått uppdraget att bygga en motorvägssträcka i Tjeckien. Skanskas
kontraktssumma uppgår till CZK 3 miljarder, ca 1 miljard kronor, vilket har
inkluderats i orderingången för det första kvartalet. Kund är den tjeckiska
vägmyndigheten. Projektet finansieras med stöd av EU:s fond för
infrastrukturutbyggnad, EU cohesion fund.

Uppdraget avser en ca 11 km lång fyrfilig motorväg på D1 från Kroměříž till
Říkovice, inklusive en förbifart för staden Hulín i östra Tjeckien. Den nya
D1-sträckan ska ansluta till D47 som Skanska för närvarande också bygger ut. När
dessa sträckor är klara 2011 är motorvägen helt utbyggd mellan Ostrava och
polska gränsen. 

I uppdraget ingår ett antal broar och viadukter liksom en 3 km lång
anslutningsväg vid Hulín. Arbetet inleds omgående och vägen ska vara
färdigställd 2011. 

Den totala kontraktssumman uppgår till CZK 5 miljarder. Projektet genomförs i
ett konsortium som leds av Skanska med 60 procent.

Skanska Czech Republic, som är Tjeckiens största byggföretag, omsatte 2007 cirka
11,4 miljarder kronor. Bolaget har ca 7.000 medarbetare.


För ytterligare information, kontakta:

Ondrej Such, presschef, Skanska Czech Republic, 
tel +420 267 095 444
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99


Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat
samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i
Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder
kronor.