Atnaujinti prekybą šiomis finansinėmis priemonėmis 2008-04-22: 
Lietuvos elektrinė PVA (LT0000126351  LEL1L) 
Akcininkų susirinkime nutarta patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę. 


Vilniaus vertybinių popierių birža
Rinkos operacijų departamentas
(8 5) 272 36 11