ASi Viisnurk (registrikood 11421437) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub  
15. mail 2008. a. kell 11:00 AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu. 

Üldkoosoleku päevakord:                                                         

1. 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine                                    

Kinnitada nõukogu ettepanekul ettevõtte juhatuse poolt koostatud 2007.a.        
majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht
seisuga 31.12.2007.a. on 157 446 902 krooni (10 062 692 eurot) ning aruandeaasta
puhaskasum 12 656 963 krooni (808 927 eurot).                                   

2. 2007.a. kasumi jaotamine                                                     

Kinnitada nõukogu ettepanek AS Viisnurk kasumi jaotamise kohta:                 
- jaotamata kasum 31.12.2006 8 757 960 krooni (559 735 eurot)                   
   - makstud                                                                    
dividendid 2007 5 398 873 krooni (345 051 eurot)                                
   - 2007.a. kasum 12 656 963 krooni (808 927 eurot)                            
   - jaotamata kasum 31.12.2007 16 016 050 krooni (1 023 611 eurot)             
Aktsionäridele tehakse ettepanek maksta dividende summas 6 298 685 krooni (402  
559 eurot) ehk 1,40 krooni (0,0895 eurot) aktsia kohta. Ülejäänud kasum jätta   
jagamata.                                                                       

3. 2008. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine        

Valida 2008. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers             
(registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn).                
Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Aktsionäride nimekiri dividendide väljamaksmiseks fikseeritakse seisuga         
29.05.2008.a. kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja             
30.05.2008.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.                                

AS Viisnurk majandusaasta aruandega on võimalik alates 23. aprillist tutvuda AS 
Viisnurk kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel   
http://www.viisnurk.ee.                                                         

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga  
05. mai 2008.a. kell 23:59.                                                     

Registreerimiseks palume esitada:                                               
füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust  
aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument,            
juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud    
ärakiri, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut     
tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut     
tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume
eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga.                              
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.                   


Einar Pähkel                                                                    
Finantsdirektor                                                                 
447 8331                                                                        
einar.pahkel@viisnurk.ee