PRESSEMEDDELELSE

DSV Road Oy (”DSV”) køber Termoline Oy (“Termoline”)

 
DSV Road Oy (en del af DSV koncernen i Finland) har i dag underskrevet en
aftale om DSV's køb af 57 % af aktierne i Termoline og samtidig indgået en
optionsaftale med henblik på at erhverve de resterende 43 % af aktierne
indenfor et år. Akkvisitionen er gennemført pr. d.d. fra hvilken dato DSV vil
konsolidere selskabet. 

Termoline opererer primært indenfor transport af varer, som kræver køling,
herunder blomstertransporter, og udbygger derfor den eksisterende Road division
i Finland indenfor nye områder. Termoline har sidste år realiseret en omsætning
på 7,8 MEUR og EBITA på 0,5 MEUR. 

Det er intentionen at integrere selskabet i DSV Road divisionen. Ledelsen
forventer, at denne integration som følge af selskabets størrelse vil være
tilendebragt i løbet af året. 

Spørgsmål rettes til administrerende direktør i DSV Road Oy Dick Bäckström på
telefon +372 659 9999.