Den 7. maj 2008 er indre værdi på selskabets aktie beregnet til 110,05.