SAMPO ABP          BÖRSMEDDELANDE         7.5.2008 kl. 13.45  RÄTTELSE AV TIDIGARE BÖRSMEDDELANDE: FÖRVÄRV AV SAMPOS EGNA A-AKTIER INLEDS   
TIDIGAST 14.5.2008                               


Förvärvet av Sampos A-aktier inleds tidigast 14.5.2008 och avslutas senast med 
utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.                    


SAMPO ABP                                    

Jarmo Salonen                                  
direktör, investerarrelationer och koncernkommunikation             
tfn 010 516 0030                                


Distribution:                                  
OMX Nordic Exchange Helsinki                          
Centrala massmedier                               
Finansinspektionen                               
Försäkringsinspektionen                             
www.sampo.com