Honkarakenne Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Print
| Source: Honkarakenne Oyj
Honkarakenne Oyj	Pörssitiedote	7.5.2008	klo 12.00

Honkarakenne Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Honkarakenne Oyj:n hallitus on päättänyt 4.4.2008 pidetyn yhtiökokouksen
antaman valtuutuksen perusteella hankkia yhtiön omia B-lajin osakkeita enintään
sellaisen määrän, jonka jälkeen yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on hallussa tai
panttina enintään 10 % kaikista yhtiön osakkeista. 

Osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä Helsingin Pörssissä ostopäivän
kurssiin siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on
säädetty. Hankintaa ei aloiteta ennen kuin viikko on kulunut hallituksen
päätöksen julkistamisesta. 

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Yhtiöllä on tällä hetkellä hallussaan
187.448 kappaletta omia B-lajin osakkeita. 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Esko Teerikorpi, puh. 040 580 6111,
esko.teerikorpi@honka.com 

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Rahoitustarkastus