Resultat før kurs- og værdiregulering (EBVAT) steg 44% til DKK 46 mio.

Resultatforventninger for 2008 fastholdes• Omsætning på DKK 177 mio., svarende til en stigning på 67% i forhold til
samme periode sidste år. 

• Resultat før renter (EBIT) på DKK 88 mio. mod DKK 61 mio. samme periode
sidste år, svarende til en stigning på 41%. 

• Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 46 mio., svarende til
en stigning på 44% i forhold til samme periode sidste år. 

• EBVAT pr. aktie på DKK 25,8 mod DKK 22,0 samme periode sidste år, svarende
til en stigning på 17%. 

• Udlejningsprocent på 98.

• For 2008 fastholdes forventningerne om en omsætning på niveauet DKK 640-670
mio. (2007: DKK 524 mio.) og et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT)
på niveauet DKK 180-200 mio. (2007: DKK 154 mio.). 


  
Yderligere oplysninger:

Per W. Hallgren, adm. direktør, tlf. 7010 6070


Jeudan er en af Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomheder. Koncernen
investerer i og driver større kontorejendomme i København og retailejendomme i
Storkøbenhavn og på Sjælland. Koncernen har desuden et bredt udbud af
ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter
mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på kerneværdierne ordentlighed,
dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 300 medarbejdere. Selskabets aktier
er noteret på OMX Den Nordiske Børs København (JDAN). www.jeudan.dk.