Årsstämman 2008 i TradeDoubler beslutade att bemyndiga bolagets
styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att säkra
åtaganden i bolagets prestationsbaserade aktieprogram till
personalen.

TradeDoubler meddelar att bolagets styrelse beslutat att utnyttja
bemyndigandet för detta syfte. Förvärv av maximalt 65 000 aktier
kommer att ske på Stockholmsbörsen under tiden fram till den 24 juni
2008 till ett pris per aktie inom det på Stockholmsbörsen vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs.

TradeDoubler äger idag inga egna aktier.

TRADEDOUBLER AB (PUBL)

För mer information, vänligen kontakta;

Casper Seifert, CFO
+46-8-405 08 00

Om TradeDoubler
TradeDoubler erbjuder lösningar inom prestationsbaserad
marknadsföring på internet. Bolagets produkter och tjänster förser
företag med verktyg och kunskap att generera resultat på nätet
oavsett om det handlar om att driva försäljning eller öka
varumärkeskännedom. Huvudkontoret ligger i Sverige och bolaget har en
unik global räckvidd med lokalkontor i 19 länder. Med hjälp av ett
nätverk med över 125 000 webbsajter hjälper TradeDoubler fler än 1
600 annonsörer runt om i världen att leverera resultat på nätet. Idag
har företaget lokala och internationella kunder som Apple Store,
Dell, Telia Sonera, eBay och Kelkoo. För ytterligare information, se
företagets hemsida www.tradedoubler.com.