Den 14. maj 2008 er indre værdi på selskabets aktie beregnet til 111,57