Ovennævnte forening har afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag den 15.
maj 2008. 

Forslag fremsat af bestyrelsen
Det af bestyrelsen genfremsatte forslag om ændring af vedtægternes § 5, stk. 3.
og § 6, stk. 1, 1. punktum blev enstemmigt og endeligt vedtaget. Med venlig hilsen

Bestyrelsen for 
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø