Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen jäseneksi Markku Pohjolan
tilalle on nimitetty Michael Rasmussen 1. kesäkuuta 2008 alkaen.

Hallituksen puheenjohtajana toimii edelleen Christian Clausen.
Varapuheenjohtajaksi on 6. toukokuuta pidetyssä hallituksen
kokouksessa nimitetty Carl-Johan Granvik.

Lisätietoja: Lauri Peltola, 050 570 5606