KVARTALSRAPPORT 2008
Totalkredit A/S
(1. januar - 31. marts 2008)PERIODEN - KORT FORTALT
	Basisindtægterne steg med 82 mio. kr. til 373 mio. kr.
	Driftsomkostningerne steg med 23 mio. kr. til 103 mio. kr.
	Beholdningsindtjeningen blev positiv med 11 mio. kr. mod 25 mio. kr. i 2007
	Resultat før skat blev 280 mio. kr. mod 236 mio. kr. i samme periode året før 
	Bruttonyudlånet udgjorde 18,3 mia. kr. mod 20,7 mia. kr. i 2007
	Den nominelle udlånsbestand steg med 9 mia. kr. til 372 mia. kr.
	Totalkredits andel af udlånsbestanden til ejerboliger er nu 30,1%


Kontaktpersoner:
Koncerndirektør Niels Tørslev, Nykredit, tlf. 44 55 10 20
Direktør Troels Bülow-Olsen, Totalkredit, tlf. 44 55 54 00