Cramo Plc  Nyheter investerare 15.5.2008 kl 9.00               

Cramo Sverige AB förvärvar GMM Hyrservice i Lund                

Cramo Plcs helägda svenska dotterbolag Cramo Sverige AB har undertecknat ett  
avtal om att förvärva verksamheten i GMM Hyrservice i Lund. Övertagandet som är 
villkorat av att vissa återstående detaljer löses, beräknas ske per den första 
juni.                                      

GMM Hyrservice bedriver uthyrning av främst byggmaskiner, liftar,        
kompaktmaskiner och ställning från sin depå i Lund. Kunder är huvudsakligen små 
och medelstora byggföretag. Omsättning uppgår till c:a 14 MSEK på årsbasis och 
har sex anställda.                               

"Förvärvet är ett mycket bra komplement till Cramos befintliga verksamhet i   
Lund", säger Göran Larsson som är regionchef för Cramos region Syd. Verksamheten
kommer snarast att samordnas med Cramos befintliga verksamhet och bedrivas under
namnet Cramo.                                  

Samtliga i personalen har erbjudits fortsatt anställning. Ledningen i GMM    
Hyrservice kommer att stanna kvar i verksamheten i minst tre år.        

CRAMO PLC                                    

Vesa Koivula                                  
VD och Koncernchef                               

Ytterligare information                             
Magnus Rosén, VD i Cramo Sverige AB, och Senior Vice President, Scandinavia,  
tel. +46 8 623 5400                               

Distribution                                  
Helsinki Stock Exchange                             
Major media                                   
www.cramo.com                                  

Cramo är ett serviceföretag inom uthyrning av maskiner och utrustning,     
hyresrelaterade tjänster, samt uthyrning och försäljning av flyttbara lokaler. 
Med verksamhet i 272 depåer i elva länder är Cramo ett av de ledande      
uthyrningsföretagen i Norden och i de centrala och östra delarna av Europa.   
Verksamheten har 2.300 anställda. Omsättningen uppgick till 496.4 miljoner Euro 
under 2007. Koncernens moderbolag, Cramo Oyj är noterat på OMX Nordiska Börsen, 
Helsingsfors. www.cramo.com                           

Cramo Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Cramo Plc är Sveriges ledande   
företag inom uthyrning av maskiner, utrustning, och tillhörande service, med  
över 100 uthyrningsdepåer och en årlig omsättning på 214,4 MEUR. www.cramo.se