Korrigeringen avser Orderboks-ID och Återbetalningsdag; dessa är markerade med fettstil.

OMX Nordic Exchange Stockholm beslutar att inregistrera följande lån fr.o.m. den 27 juni 2008:

Svenska statens premieobligationslån 08:01 om nominellt belopp 5 000 kronor.

     Blandade	ISIN-kod: SE0002413823	Orderboks-ID: 56539
Bland	                  	                       Orderboks-ID OTC: 56543

1 * 10		ISIN-kod: QV0002413832	Orderboks-ID: 56541
                                              Orderboks-ID OTC: 56569

Återbetalningsdag: 8 november 2011

Lånet kommer att inregistreras på listan för Premieobligationer.

Notering kommer att ske som blandade och 10-följder.

Handelspost: 2 stycken för blandade
           10 stycken för 10-följd

1:a dragningsdag: 28 juli 2008