Efter afholdelse af ordinær generalforsamling er vedtægterne for Thrane &
Thrane A/S ændret som konsekvens af det vedtagne.