Den 14 juli 2008 kommer 7 st Turbowarranter, utgivna av Carnegie Investment Bank AB, att noteras på listan för Knock-out warranter. Instrumenten har registrerats vid VPC AB. 

Utfärdare:	Carnegie Investment Bank AB
Värdepapper:	Köp- och sälj-Turbowarranter av europeisk typ
Lösen:	Automatisk kontant slutavräkning
Löptid:	Från 14 juli 2008 t.o.m. slutdagen 
Market Maker:	Carnegie Investment Bank AB