Med henvisning til pkt. 1.4.8. i Vejledning i henhold til
investeringsforeningslovens §37 har investeringsforeningen desværre måtte
meddele Finanstilsynet, at dagens kursfald på fondsbørserne i de nordiske lande
har medført, at formuen i afdeling Verden er faldet under 10 mill. kr.
Foreningen har været opmærksom på, at dette kunne ske, og den har derfor den
27. juni 2008 anmodet Finanstilsynet om at måtte fusionere afdelingen Verden
ind i den større afdeling Nordiske Aktier (de to afdelinger har i de sidste par
år haft samme investeringsrum).