Pateikiama AB „Alita“ 2008 metų neaudituota konsoliduota I pusmečio finansinė
atskaitomybė ir 2008 metų šešių mėnesių tarpinis konsoliduotas pranešimas. 

Audronė Barbuškienė 
Ekonomistė
8~315 57212