Alex Molvin har köpt 22 500 aktier i Capilon AB (publ) där han är VD.
Efter köpet uppgår hans innehav till 125 000 aktier. Magnus Eldh har
köpt 4 000 aktier i Capilon AB (publ). Magnus Eldh är
affärsområdeschef på Alcopropeller, ett affärsområde inom Österby
Marine. Efter köpet uppgår hans innehav till 9 000 aktier.

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Capilon AB (publ), E-post: alex.molvin@capilon.se,
Tel: 0708-253990

Capilon AB (publ)
Adress: Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 24 01 12
Fax: +46 (0)42 24 16 01
E-post: info@capilon.se
www.capilon.se

Capilon AB (publ) är listat på First North vid OMX Nordiska Börs
Stockholm och har HQ Bank AB som Certified Adviser. Capilon är ett
riskkapitalbolag inriktat på industriella investeringar. Capilons
affärsidé är att förvärva och utveckla industriföretag genom att vara
en aktiv och ansvarsfull ägare. Capilon äger dotterbolagen Österby
Marine och TermoRegulator. Österby Marine är en leverantör av
stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter
till främst den marina branschen. TermoRegulator är ledande inom
tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom
branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme och inredning.