AB „Lietuvos dujos“ skelbia 2008 m. pirmojo pusmečio konsoliduotą tarpinį
pranešimą ir finansinę atskaitomybę. 

PRIDEDAMA: 
1.AB „Lietuvos dujos“ atsakingų asmenų patvirtinimas;
2.AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. pirmojo pusmečio konsoliduotas tarpinis
pranešimas; 
3.AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2008 m. birželio 30
d., sutrumpinta konsoliduota ir bendrovės finansinė atskaitomybė. 


Jolita Butkienė
Strateginio vystymo skyriaus
Išorės ryšių grupės vadybininkė
Tel. (8 5) 236 01 35