För att tillvarata skalfördelar för Nobia samman tolv affärsenheter
till nio från och med
1 januari 2009. Redan nu utökas koncernledningen. Förändringarna
syftar till att stärka varumärkenas konkurrenskraft och gruppens
lönsamhet.

-Vi rustar oss för att fortsätta växa och samtidigt uppnå
skalfördelar inom försäljning, inköp, produktion och administration.
Vi får dessutom kortare beslutsvägar inom gruppen, säger Preben
Bager, VD och koncernchef.

De affärsenheter som förs samman är Magnet och Gower i region
Storbritannien, Nobia Sverige och Nobia Norge i region Norden samt
tyska Pronorm som går samman med österrikiska EWE/FM i region
Kontinentaleuropa.


Affärsenheter


Region Storbritannien    Region       Region
              Norden       Kontinentaleuropa
Nobia UK          HTH        Hygena
              Invita       Optifit
              Nobia SE/NO    Pronorm/EWE/FM
              Novart       PoggenpohlLedningsgrupp


Preben Bager, VD och koncernchef    Roy Saunders, Nobia UK
Gun Nilsson, CFO            Henrik Karup Jørgensen, HTH
Lennart Rappe, M & A          Ingemar Tärnskär, Nobia SE/NO
Bo Johansson, Supply Chain       Jorma Lehtovuori, Novart
Management
Egil Wold, Business Development     Daniel Souissi, Hygena
Thomas Myringer, Human Resources    Christian Rösler,
                    Pronorm/EWE/FM
Ingrid Yllmark, Communications & IR   Elmar Duffner, PoggenpohlFör ytterligare information kontakta:
Preben Bager, VD och koncernchef
Ingrid Yllmark, informationschef
Tel 08 440 16 00 eller 0708 65 59 00

Nobia AB
10 september 2008

Nobia är Europas ledande köksföretag med verksamhet i ett tiotal
länder. Koncernen tillverkar och säljer
kompletta kökslösningar genom ett flertal starka lokala och
internationella varumärken, bland andra Magnet i Storbritannien, HTH
i Norden, Hygena i Frankrike och Poggenpohl globalt. Försäljningen
sker via köksbutiker och andra försäljningskanaler samt direkt till
företagskunder. Nobia skapar lönsam tillväxt genom att arbeta efter
företagets strategiska hörnstenar. Nobia har cirka 8 500 anställda
och en årlig nettoomsättning på ungefär 16 miljarder kronor. Nobias
aktie är noterad på OMX Nordiska Börsen i Stockholm under symbolen
NOBI, sektor Sällanköpsvaror och tjänster. Nobia ingår i OMX
Stockholm Benchmark index. Webbplats: www.nobia.se