HKScan Oyj               PÖRSSITIEDOTE    23.9.2008, klo 9.30


HKSCANILTA 20 MILJ. EURON OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

HKScan Oyj on päättänyt laskea liikkeeseen yhtiön pääomistajille suunnatun 20
miljoonan euron suuruisen omaan pääomaan rinnastettavan joukkovelkakirjalainan
(nk. hybridilaina). Lainan korko on 8,5 % vuodessa. Lainalla ei ole eräpäivää,
mutta yhtiö voi lunastaa sen takaisin kuuden vuoden kuluttua. 

Lainaa käsitellään HKScanin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Koronmaksun
ajankohta on yhtiön harkinnassa. Korko voidaan maksaa joko käteisenä tai
HKScanin A-sarjan osakkeina. Vaihto-oikeus koskee ainoastaan kuutta ensimmäistä
vuotta. Koron maksu uusina osakkeina laimentaa yhtiön nykyisten
osakkeenomistajien omistusta kuuden vuoden kuluessa enintään 1 190 160
A-osakkeella, mikä vastaa 3,5 prosenttia A-osakkeista ja 3,0 prosenttia
kaikista osakkeista. Vaihtosuhde on laskettu 8,57 euron osakekurssin mukaan. 

Liikkeeseen laskettu hybridilaina tukee yhtiön ilmoittamaa omavaraisuuden
nostotavoitetta ja pienentää velkaantumisastetta sekä keventää
rahoituskustannuksia. 

Lainaa ei haeta julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Lainan merkinnän on tarkoitus
tapahtua kuluvan viikon aikana. Lainan järjestäjänä on toiminut Sampo Pankki
Oyj. 

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita
yhtiön velkasitoumuksia heikommassa etuoikeusasemassa. Hybridin asema on
kuitenkin parempi kuin muilla omaan pääomaan luettavilla erillä. Hybridin
koronmaksun ajankohta on liikkeeseenlaskijan harkinnassa. Hybridilainan
velkakirjaomistus ei anna äänestysoikeutta yhtiökokouksessa. 

Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 22.4.2008 myöntämät valtuudet päättää
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10. luvun 1.
pykälässä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus koskee enintään 5 500 000 A-osakkeen antia, mikä vastaa
noin 14 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus ei ole tähän mennessä käyttänyt
valtuutusta. 


HKScan Oyj


Kai Seikku
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa talousjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää
soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218. JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com