AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" nerevidētu finanšu pārskatu par 2008.gada 9
mēnešiem iesniegs 2008.gada 28.novembrī. 

Valdes locekle
Nataļja Redzoba