Prisdannelsen på de papirer Investeringsforeningen MS investerer i vurderes
igen at være effektiv, hvorfor foreningen har anmodet OMX om, at børspausen for
foreningen ophæves. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Chef for Business Development Tom Holflod
på telefon 33 36 06 00. 

Venlig hilsen
Nordea Invest


Tom Holflod
Chef for Business Development