Teleca - försäljning av produktverksamheten slutförd 

Malmö - 5 januari, 2009 - Teleca, en världsledande leverantör av tjänster och
lösningar till mobilindustrin (Small cap: TELC B), offentliggör idag att
försäljningen av koncernens produktverksamhet har slutförts. 


Den 13 oktober 2008 offentliggjorde Teleca försäljningen av koncernens
produktverksamhet, förutsatt uppfyllandet av brukliga villkor. Dessa villkor har
nu uppfyllts och Teleca har erhållit kontant betalning för transaktionen. 

För mer information om affären och för finansiella detaljer hänvisas till
Telecas press release angående transaktionen som släpptes den 13 oktober 2008.För ytterligare information, kontakta:
Leif Nørgaard, CFO, Teleca AB,leif.norgaard@teleca.com, +46 738 393040

Mattias Stenberg, Investor Relations Manager, Teleca AB,
mattias.stenberg@teleca.com, +46-706119616
Teleca är en världsledande leverantör av mjukvarutjänster till de stora
aktörerna inom mobilindustrin. Företaget erbjuder skräddarsydda lösningar,
systemdesign samt integration av mjukvara och hårdvara i mobiltelefoner. Teleca
har ca 2000 anställda i 9 länder i Asien, Europa och Nordamerika och är noterat
på Den Nordiska Börsens small cap-lista.