2009 01 15 neeilinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
 1. Bendrovės audito įmone išrinkti UAB „PricewaterhouseCooper“
 2. Nepriklausomu Bendrovės audito komiteto nariu
išrinkti.......................Audito komiteto nariu išrinkti Romaną
Raulynaitį. 

Bendrovės stebėtojų tarybos narys 
Dalius Balceris tel. (8-5) 2 786 0655