Lån SEBO 812 utgivet av Skandinaviska Enskilda Banken AB kommer att inregistreras på Privatobligationslistan fr.o.m. den 19 januari 2009.

För ytterligare information se bifogade filer.