DIBS inleder samarbete med Hogia

DIBS Payment Services AB (publ) har inlett samarbete med Hogia om leverans av
betaltjänster för e-handel. Genom avtalet kan Hogias detaljhandelskunder
integrera den egenutvecklade webbshop som branschbolagen Hogia Fashion & Retail
Solutions och Detab tagit fram, med det av DIBS levererade betalsystemet. Tack
vare detta stärker Hogia sin roll som helhetsleverantör.

Hogia-gruppen är en av marknadens största leverantörer av ekonomi- och
lönesystem och man har många kunder inom kläd-, mode- och skobranschen.
- Vi har ca 300 kunder inom sko-, väsk- och klädbranschen. Samarbetet med DIBS
innebär att vi kan tillföra våra kunder mervärde och nya affärsmöjligheter med
webbutiker på nätet, säger Louise Öberg, Konsultchef på Hogia Fashion & Retail
Solutions.

- Vi välkomnar Hogia som ny partner. Genom att Hogia har integrerat sitt
webbshopsystem med DIBS betalningslösning kan kunderna snabbt få tillgång till
en säker men ändå flexibel e-handelsplattform, säger Eric Wallin, VD för DIBS.

För ytterligare information:
Eric Wallin, VD, DIBS Payment Services, telefon: +46 70 329 77 74 

Presskontakt Susan Rose Kommunikation: 0735 81 35 40, susan@susanrose.se

Peter Lang, Verksamhetsansvarig, Hogia Fashion & Retail Solutions, tfn 0303-688
68
Louise Öberg, Konsultchef, Hogia Fashion & Retail Solutions, tfn 0303-688 47


DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella,
säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar
dagligen mer än 8 500 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm,
Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är upptagen till handel på First North med HQ
Bank som Certified Adviser. Läs mer på www.dibs.se

Hogia-gruppen är en av marknadens största leverantörer av ekonomi- och
lönesystem. Förutom generella programvaror för ekonomi- och
löne/PA-administration tillhandahåller Hogia-gruppen väl utvecklade
branschlösningar för företag i en rad olika branscher, tillsammans med partners.
Dessa lösningar har i många fall blivit något av ”branschstandard” i respektive
bransch. Hogia är representerade i Norden. Läs mer på  www.hogia.se.