PA RESOURCES: PRODUKTIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSRAPPORT KVARTAL 4, 2008
Denna rapport sammanfattar PA Resources-koncernens produktion och försäljning av råolja och gas i Tunisien och Norge under fjärde kvartalet 2008.
Total produktion 
*	Koncernens totala olje- och gasproduktion under kvartal 4, 2008:		1 491 200 BOE

Råolja
*	Genomsnittlig oljeproduktion per dag under kvartal 4, 2008:		16 200 fat per dag

*	Ackumulerad oljeproduktion januari till december 2008:		5 153 700 fat

*	Total oljeproduktion under kvartal 4, 2008:		1 491 200 fat

*	Försäljning av olja under kvartal 4, 2008:		1 620 800 fat
	- varav till export		1 313 300 fat
- varav lokal försäljning		307 500 fat

*	Snittpris för försäljning av råolja under kvartal 4, 2008:		53,87 USD per fat

Gas
*	Total gasproduktion under kvartal 4, 2008		0 BOE

*	Snittpris för försäljning av gas under kvartal 4, 2008:		0 USD per BOE

Kommentarer
*	Didon-fältet i Tunisien, har under december månad upprätthållit en regelbunden produktion, både gällande produktionsbrunnarna och produktionsanläggningen.

*	Även Volve-fältet i Norge har presterat väl under månaden med produktion från två produktionsbrunnar.

*	Produktionen av olja skedde under perioden på sju olika oljefält i två geografiska områden; Tunisien och Norge. 
PA Resources har slutfört försäljningen av det norska dotterbolaget, som tidigare har kommunicerats. Detta kommer att tillfälligt minska koncernens totala produktion och försäljning av olja under de kommande månaderna fram till dess att Azurite-fältet i Republiken Kongo tas i produktion under 2009. 

Förklaringar
	- BOE (barrels of oil equivalent) = fat oljeekvivalenter

Stockholm, 19 januari 2008
PA Resources AB (publ)

För mer information, kontakta gärna:
Ulrik Jansson
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 8 21 83 82
E-post: info@paresources.noPA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Grönland, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). 
PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. 
PA Resources AB hade intäkter om 2 794 MSEK under 2007. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.