Selskabsmeddelelse nr. 1 -2009                         
                 	                       

                                 19. januar 2009Trods vækst nedjusterer Netop Solutions A/S forventningerne til resultatet for 
2008                                      

Netop Solutions har i et marked hårdt presset af den globale økonomiske     
afmatning formået at skabe en mindre vækst i 4. kvartal 2008 i den oprindelige 
Danware forretning i forhold til samme periode sidste år. Dette har imidlertid 
ikke været tilstrækkeligt til at løfte omsætningen for hele 2008 op på det   
forventede niveau.                               
                                        
Netop Solutions er på linje med mange andre virksomheder negativt påvirket af  
den globale økonomiske krise. For Netop Solutions har særligt det engelske   
marked været hårdt ramt i 4. kvartal 2008, hvilket sammenholdt med en lav    
valutakurs (GBP/DKK), har påvirket omsætningen betydeligt i negativ retning.  
Yderligere har Netop Solutions mod slutningen af 4. kvartal 2008 oplevet en   
opbremsning af væksten på det amerikanske marked, hvilket kan henføres til en  
tilbageholdenhed vedrørende investeringsbeslutninger.              

Modsat har det vigtige nordiske marked vist en betydelig vækst i 4. kvartal 2008
i forhold til samme periode 2007 og har sammen med den tilkøbte schweiziske   
virksomhed, GenevaLogic, omsætningsmæssigt ligget over forventningerne. Netop  
Live produktet, som stammer fra den indgåede forhandleraftale med Medianet, har 
trods en svær start vist en forbedring i december 2008, men ligger alligevel  
væsentligt under det forventede for 4. kvartal 2008.              
                                        
På denne baggrund nedjusterer Netop Solutions forventningerne til resultatet for
2008 og forventer således en omsætning i 2008 på ca. DKK 92 mio. (mod tidligere 
forventning på ca. DKK 100 mio.) og et resultat af primær drift før       
afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på ca. minus DKK 35 mio. (mod tidligere
forventning på ca. minus DKK 25 mio.), hvori der er indregnet en engangsindtægt 
på ca. DKK 12 mio. før skat i forbindelse med salg af Netop Solutions' ejendom i
Birkerød.                                    

Netop Solutions omkostningsbase er ved organisatoriske tiltag blevet reduceret 
med ca. 25% til trods for en forøgelse af salgsstyrken i USA med 5 sælgere, der 
skal medvirke til at understøtte de tilpassede salgsinitiativer og samtidig skal
sikre den fremtidige vækst på det amerikanske marked.              

2008 har været forandringernes år for Netop Solutions, som befinder sig midt i 
en turn-arround proces, hvor en lang række af de aktiviteter, som skal medvirke 
til effektivisering af forretningen og dermed en kraftig vækst i omsætningen, er
blevet igangsat - og de fleste eksekveret.                   

Følgende aktiviteter har blandt andet præget forretningen i 2008 og starten af 
2009:                                      

Ny administrerende direktør                           
Nyt navn                                    
Opkøb af Genevalogic og indgåelse af forhandleraftale med Medianet       
Optimering af organisationen. For at skabe en mere skalérbar og fleksibel    
organisation har Netop Solutions flyttet størstedelen af udviklingen fra Danmark
og Schweiz til det tidligere opkøbte udviklingsselskab i Rumænien. Et selskab  
som blev opkøbt i forbindelse med forhandleraftalen med Medianet        
Ny go-to-market strategi                            
Etablering af kontor i Kina                           
Implementering af Salesforce                          
Implementering af Navision                           
Ny ”order to cash” proces, som automatiserer den interne ordreproces og     
reducerer processen fra 4,5 dage til få minutter                
Nyt website - www.netop.com                           
Nyt intranet                                  
Nyt brand                                    

Med udgangspunkt i ovenstående, samt den reducerede omkostningsbase, forventer 
Netop Solutions i 2009 en betydelig stigning i omsætningen og væsentlig     
forbedring af resultatet før engangsposter i forhold til 2008.         


Kontakt                                     
Administrerende direktør Kurt Bager	Finansdirektør Claus Finderup Grove	    
Telefon: 45 90 25 25	 Telefon: 45 90 25 25 
E-mail:kgb@netop.com	 Email: cfg@netop.com 


Om Netop Solutions A/S                             
Netop Solutions A/S, tidligere Danware A/S, udvikler og markedsfører      
softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil overførsel af
skærmbilleder, lyd og data mellem to eller flere computere. Netop Solutions har 
tre forretningsområder: Administration, Education og Communication.       
Kerneproduktet inden for Netop Administration, (Netop Remote Control), muliggør 
fjernbetjening af en eller flere computere. Netop Education består af Netop og 
Vision softwareløsninger til blandt andet computerbaseret klasseundervisning.  
Netop Communication er en moderne unified communication-løsning, som integrerer 
web-, video- og audiokonferencer, sikker chat, tale via et enkelt klik og deling
af skrivebord og filer. Netop Solutions har datterselskaber i USA, England,   
Kina, Tyskland og Schweiz, og Netop-løsningerne sælges i mere end 80 lande.   
Netop Solutions A/S (tidligere Danware A/S) er noteret på Nasdaq OMX Den    
Nordiske Børs København og indgår i SmallCap+ indekset. Læs mere på       
www.netop.com.