AS Norma esitas Tööinspektsioonile taotluse töölepingute kollektiivseks     
ülesütlemiseks 111 töötajaga. Töölepingute kollektiivse ülesütlemise vajadus on 
põhjustatud globaalse autotööstuse süvenevast kriisist. Venemaa, Ukraina ja   
Lääne-Euroopa autotootjate müük väheneb jätkuvalt. Kaasnevalt on langenud    
nõudlus meie toodangu järele, mis on põhjustanud AS Norma tootmismahtude
olulise vähenemise. Jaanuaris täpsustunud prognooside kohaselt 
tootmine 2009. aasta esimese poolaasta jooksul ei taastu.            

Peep Siimon                                   
Juhatuse esimees                                
+ 372 6500 442