För 5:e året i rad lanseras Acandos seminarieprogram

Acandos seminarier skapar en plattform för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt
lärande.

Acandos kundengagemang syftar till att skapa AHA!-upplevelser och i vår kommer
vi att hålla följande temadagar med förhoppningen om just detta:
•	Offentlig sektor i utveckling och effektivisering
•	Lönsamhet och risker - utmaningar för finansmarknadens aktörer
•	Kostnadseffektiv IT
•	Lean
•	Effektiv Business Intelligence
•	E-administration som sparar pengar
•	Maximera värdet av information i tuffa tider
•	Bli en vinnare - använd sina resurser rätt.

”Genom våra seminarier skapar vi en plattform för erfarenhetsutbyte och
ömsesidigt lärande”, förklarar Acandos marknadschef Eva Haaker. Acando skapar en
arena där beslutsfattare från olika branscher och verksamheter får möjlighet att
träffas under informella former. Vi delar med oss av våra metoder och modeller,
men framförallt av praktiska erfarenheter från genomförda förbättringsprojekt.
Under ett år tar vi på våra seminarier emot över 1000 beslutsfattare från både
näringsliv och offentlig sektor. 

Med vårens seminarieprogram blir det femårsjubileum. Och visst har det hänt en
del! Vi har sett många treställiga förkortningar komma och gå. Men de
grundläggande behoven och frågeställningarna är de samma: att göra mer med
mindre, att göra rätt saker och att göra dem rätt. Läs mer om
seminarieprogrammet på www.acando.se. 


För mer information vänligen kontakta:
Marianne Olsson, Informationschef, Acando, +46 8 699 7450.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och
genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder
balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando
omsätter på årsbasis ca 1,5 miljarder kronor och har över 1100 medarbetare i sex
länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs. Företagskulturen
baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se