Stefan Tingström lämnar Nilörngruppen

Stefan Tingström, VD och koncernchef i Nilörngruppen, lämnar sin anställning som
VD och koncernchef efter det att styrelsen och Tingström konstaterat skilda
uppfattningar om koncernens vidare drift och utveckling. Till tf VD och
koncernchef har utsetts Claes af Wetterstedt. Han är 46 år, har varit verksam i
Nilörn sedan 1989 och är väl förtrogen med koncernen och dess verksamhet. Claes
af Wetterstedt är idag VD för Nilörn AB och marknadschef för koncernen."Under Stefan Tingströms tid som VD och koncernchef har koncernens nettoskuld
minskat bland annat genom lyckade försäljningar av fastigheter och nedläggning
av produktionsanläggningar, vilket innebär att Nilörn nu står rustad inför
framtiden. Vi har som mål att bli ett av Europas ledande företag inom vår nisch
och fokus ligger nu på att bredda produktsortiment, öka designinnehållet och
effektivisera koncernens processer", säger Nilörngruppens styrelseordförande,
Peter Grauers.

Nilörngruppen kommer att presentera bokslutskommunikén den 2 februari. Tidigare
har den 5 februari kommunicerats som publiceringsdatum. 


Stockholm den 19 januari 2009 
Nilörngruppen AB (publ)

Peter Grauers
Styrelseordförande 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Grauers, styrelseordförande i Nilörngruppen,  +46 707 330 159