Indberetning af indre værdi udeblevet for 
Investeringsforeningen Sparinvest og Investeringsforeningen Sparindex 

	Randers, den 22. Januar 2009

Investeringsforeningen Sparinvest og Investeringsforeningen Sparindex 

Under henvisning til OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal vi
hermed på vegne af de berørte afdelinger offentliggøre, at indberetning af
indre værdier til OMX er udeblevet pga. tekniske problemer. 

Der er tale om følgende afdelinger:

Investeringsforeningen Sparinvest		
	
SPIFJE   Sparinvest Fjernøsten Aktier	DK0010055292	Investeringsforeningen Sparindex
SPIUSV US Value Index                	DK10298439
SPIDJW DJSI World                  	DK10297464
SPIWIH World Index Hedged           	DK60031847

Vi beklager fejlen og arbejder på at få forholdet udbedret hurtigst muligt.


Med venlig hilsen Peter Møller Lassen,
Direktør	
ID-Sparinvest A/S	Kontaktperson: Ulla Tarstrup, tlf. 36 34 74 38