Indre værdi er pr. 22 januar 2009 opgjort til 6.081,18 kr

Med venlig hilsen

FormueEvolution I A/S
Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

tlf.  74 36 46 56

www.Formueevolution.dk