Akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka" informē, ka  CA sērijas hipotekāro ķīlu
zīmju (ISIN kods: LV0000800357) procentu aprēķina datums ir 2009.gada
29.janvāris. Procentu ienākums uz vienu AS “Latvijas Krājbanka” CA sērijas
hipotekāro ķīlu zīmi par periodu no 2008.gada 31.jūlija līdz 2009.gada
31.janvārim (neieskaitot) ir EUR 3,0625 (trīs eiro un 6,25 eirocenti) un tas
tiks izmaksāts saskaņā ar akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" CA sērijas
hipotekāro ķīlu zīmju prospekta noteikumiem 2009.gada 30.janvārī. Kristīne Ozolniece
AS “Latvijas Krājbanka”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67068031
Mob.: 25912461
E-pasts: kristine.ozolniece@lkb.lv