Eik Banki P/F udsteder en fastforrentet obligation, på nominelt DKK
615.000.000. Obligationen optages til officiel notering og handel på NASDAQ OMX
Copenhagen med første handelsdag 23. januar 2009. 

Obligationen har en fast rente på 3 procent p.a. og har status som almindelig
usikret fordring på udsteder, men er omfattet af den danske
statsgarantiordning. 

Lånet indfries den 31. august 2010 til kurs 100.               

Obligationsudstedelsen er arrangeret af Nordea Bank Danmark A/S og er på
forhånd aftaget af en kreds af kvalificerede investorer. 

For yderligere information henvises venligst til pressemeddelelse og
informationsmateriale, offentliggjort dags dato på NASDAQ OMX Copenhagens
hjemmeside, www. nasdaqomxnordic.com, samt Eik Bankis hjemmeside,
www.eikbank.com. 


Med venlig hilsenMarner Jacobsen	 Finn Danberg
Adm. Direktør, CEO	 Underdirektør, CFO