PRESSEMEDDELELSE

 
DSV indtager det latinamerikanske marked gennem joint venture med LOS
INKAS-gruppen 

Sammen med LOS INKAS-gruppen, der har hovedkvarter i Santiago, Chile, har DSV
Air & Sea banet vejen for en udvidelse med de central- og sydamerikanske
markeder. 

Parterne har valgt at indgå et joint venture for at blive en vigtig aktør i
dette område, som kaldes LATAM.  Det første delmål er at eje og drive egne
kontorer i alle betydningsfulde LATAM-lande inden for en tidshorisont på 2 år. 
Dette joint venture vil få navnet DSV-GL og bliver startet op den 1. april 2009
i Argentina, Chile og Peru. 

Joint venturet vil tilbyde kunderne i regionen integrerede fragt- og
logistikydelser med særligt fokus på luft- og søfragt og projekttransport. 

Joint venturet vil udnytte LOS INKAS' lokalkendskab og ekspertise kombineret
med den udbredelse, som DSV Air & Sea har i kraft af sit globale netværk med
egne aktiviteter i 55 lande verden over. 

I Chile, hvor begge parter har egne kontorer som henholdsvis GOLDENLOGISTICS og
ABX LOGISTICS, fusionerer virksomhederne pr. 1. april. I Peru vil joint
venturet blive baseret på det eksisterende GOLDENLOGISTICS, og i Argentina,
hvor ABX LOGISTICS har haft aktiviteter i årevis, vil der blive etableret et
nyt joint venture-selskab. 

Der er allerede planlagt en lancering af DSV-GL i andre lande i LATAM-området,
særligt i Venezuela, som efter planen bliver det næste land. ABX LOGISTICS har
haft aktiviteter i Venezuela i mange år. 


"Kombinationen af DSV's oversøiske netværk og den indgående viden, som vores
partner i LATAM har, styrker vores position og muligheder i regionen
betydeligt," udtaler Jørgen Møller, direktør for DSV Air & Sea. 
 
"Med dette joint venture med det ansete DSV kan vi tilbyde vores LATAM-kunder
globale muligheder. Joint venturet er et perfekt stategisk match til LOS
INKAS-gruppen," bekræfter Peter Buerger, administrerende direktør for LOS
INKAS. 

Christian Ryser, administrerende direktør for DSV-GL LATAM, tilføjer: "Begge
organisationer tilfører dette joint venture deres individuelle styrker. Joint
venturet vil således udgøre en væsentlig platform, hvorfra vi kan levere
logistikløsninger i verdensklasse, og vil desuden skabe gode muligheder for at
forbedre betjeningen af vores faste kunder i regionen." 


Jørgen Møller			Peter Buerger
Direktør			Administrerende direktør
DSV Air & Sea Holding A/S 		Inversiones Los Inkas S.A.